Hello Friend!

Hello Friend! 
Mural 9 x 17 meter, Familjen 2, Östberga Stockholm.
Uppdragsgivare: Stockholm Konst
Förväntad installation: Juni 2023

En glad och välkomnande muralmålning som är kittlande, lättsam, icke-moraliserande. En inbjudan till att prata med dem omkring sig om vad det är man tittar på, och ett tryggt samtalsämne för att utforska hur Den Andra tycker och tänker. Att jobba med abstrakta former som påminner om mycket men som
inte är specifikt en sak demokratiserar samtalet mellan människor av olika åldrar och bakgrund, där ingen kan påstå att nån annans tolkning är fel. Som att titta på moln, där det är minst lika roligt att försöka se vad den andra ser som att upptäcka egna figurer. Känslan som jag vill förmedla är en stor, vänlig och avväpnande kompis som vakar över byggnaden och är alltid jätteglad att se en.

Titeln ”Hello Friend!” förklarar väl sig själv. Jag har valt engelska
eftersom det är världens ’lingua franca’ i alla situationer där vårt eget
språk inte räcker till.